Tel. 71 335 77 82
kontakt@keralla.pl
Menu
A+ A A-

Raport managerski "Potencjał Flotowy Mikro, Małych i Średnich Firm w Polsce" (4 SELL)

  Data wydania raportu: marzec 2016. Sygn. 468/03/2016
  Stron: 70 (PowerPoint)
  Format dostawy: elektronicznie PDF
  Język: polski
  Cena licencji krajowej: 4500 PLN netto. Zamawiam ten raport.

Pobierz opis raportu.


Kontekst i cel opracowania raportu

  • Zbadać, scharakteryzować i oszacować potencjał krajowego rynku flotowego w segmencie mikro, małych i średnich firm.
  • Sporządzić kompleksowy, a jednocześnie syntetyczny, użyteczny i managerski raport, który będzie wspierał decyzje biznesowe wszystkich zainteresowanych poznaniem oraz rozwojem rynku motoryzacyjnego dzięki uzupełnieniu wiedzy nt. specyfiki klienta MŚP reprezentującego istotną część całego rynku flotowego w Polsce.

Cele szczegółowe projektu

  • Ile rzeczywiście działa w Polsce firm określanych jako mikro, małe i średnie podmioty? (oficjalne źródła podają rozbieżne dane począwszy od 1,7 mln a skończywszy na 4 mln podmiotów).
  • Oszacować, z jak licznym parkiem samochodowym mamy do czynienia w segmencie klienta firmowego, a zwłaszcza wśród firm MŚP?
  • Określić, jak wyglądają codzienne praktyki: wyboru pojazdu firmowego, źródeł finansowania, sposobu zarządzania, użytkowania kart paliwowych i innych narzędzi okołoflotowych?
  • Zbadać jakimi markami jeżdżą przedsiębiorcy, a jakimi chcieliby? Jak i gdzie szukają informacji?
  • Sprawdzić poziom ich znajomości oraz skojarzeń Top marek finansujących i ubezpieczających firmowe auta?
  • Zidentyfikować występujące podobieństwa oraz różnice w postawach i praktykach zakupowych wynikających z różnego zatrudnienia, różnic w rozmiarze flot, ulokowania regionalnego i branży

Zawartość raportu:

Cele projektu
Metodologia i kontekst badania
Managerskie key findings
Prezentacja wyników badań

Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP – potencjał rynku
Liczba rzeczywiście działających w Polsce firm MŚP
Polskie MŚP na tle struktury firm w Unii Europejskiej
Potencjał MŚP przez pryzmat zatrudnienia: Polska a Europa
Fluktuacja firm w Polsce w latach 2013-2015
Liczba pojazdów użytkowanych w Polsce, a potencjał flot MŚP
Liczba rejestracji pojazdów w latach 2013-2015 a floty w MŚP
Liczebność samochodów służbowych używanych w MŚP
Profile: charakterystyka rynku aut służbowych w MŚP a zatrudnienie, branża, region
Nowe i używane samochody w firmach

Moduł 2. Praktyki zakupowe pojazdów użytkowanych przez MŚP
Wybór marki i finansowania w praktyce MŚP
Rola wartości rezydualnej w procesie wyboru pojazdu
Źródła informacji w procesie wyboru samochodu służbowego
Główne kanały podczas wyboru firmowego auta
Profile: źródła informacji w procesie wyboru a branża, zatrudnienie i flota
Decydujący o zakupie samochodów do firmy
Profile: decyzyjność w sprawie zakupu samochodu a zatrudnienie

Moduł 3. Finansowanie samochodów służbowych przez MŚP.
Top of Mind marek finansujących i ubezpieczających pojazdy firmowe

Rola źródeł finansowania pojazdów firmowych
Profile: zainteresowanie zewnętrznym finansowaniem a zatrudnienie
Rola zewnętrznych źródeł finansowania pojazdów firmowych (leasing)
Rola zewnętrznych źródeł finansowania pojazdów firmowych (kredyt)
Profile: charakterystyka firm zainteresowanych kredytem a zatrudnienie
Ocena MŚP dostępności finansowania kredytem zakupu auta
Profile: charakterystyka oceny dostępności kredytu a zatrudnienie i branża
Top of Mind firm leasingowych dla MŚP
Top of Mind banków dla MŚP
Top of Mind ubezpieczycieli dla MŚP

Moduł 4. Praktyki użytkowania aut w firmach MŚP. Marki, zarządzanie, bezpieczeństwo, produkty wspierające
Marki użytkowane a marki, które chcieliby nabyć przedsiębiorcy
Profile: zainteresowanie top markami a zatrudnienie
Profile: zainteresowanie top markami a branża
Profile: zainteresowanie top markami a flota
Codzienne administrowanie flotami w MŚP
Znajomość usługi wynajmu długoterminowego pojazdów służbowych
Poziom korzystania z wynajmu długoterminowego i dopasowania do MŚP
Oprogramowanie do zarządzania flotą w MŚP
Profile: oprogramowanie do zarządzania a zatrudnienie, branża i flota
Rola szkoleń z bezpiecznej jazdy we flotach MŚP (bezpieczeństwo)
Przyczyny braku szkoleń z bezpiecznej jazdy w MŚP (bezpieczeństwo)
Praktyki regulowania mandatów pracujących kierowców (bezpieczeństwo)
Profile: regulowanie mandatów pracowników a flota
Profile: regulowanie mandatów pracowników a branża
Sprawdzanie trzeźwości pracujących kierowców (bezpieczeństwo)
Profile: sprawdzanie trzeźwości pracowników a flota
Profile: sprawdzanie trzeźwości pracowników a branża
Droga do wyższego bezpieczeństwa na drogach w ocenie MŚP
Posiadanie a użytkowanie kart paliwowych przez MŚP
Profile: karty paliwowe a zatrudnienie i flota
Kierunek działań przedsiębiorców podczas zwyżek cen paliw

Moduł 5. Polityka wycofywania aut z użytkowania, likwidacje szkód, przechodzenie na hybrydy
Praktyki związane z wycofywaniem aut z eksploatacji w MŚP
Praktyki likwidacji szkód w pojazdach po gwarancji w MŚP
Stosowanie części zamiennych w pojazdach po gwarancji w MŚP
Broker ubezpieczeniowy i telemetria w MŚP
Samochody z napędem hybrydowym w MŚP
Postrzegane korzyści auta hybrydowego
Postrzegane bariery wprowadzania do flot aut hybrydowych
Podsumowanie – rekomendacje biznesowe B2B


Spis wykresów

Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP – potencjał rynku
Wykres 1 Rozmiar flot
Wykres 2 Jakie samochody użytkuje MŚP?

Moduł 2. Praktyki zakupowe pojazdów użytkowanych przez MŚP
Wykres 3 Działania przedsiębiorców przy wyborze auta
Wykres 4 Czy MŚP sprawdza ile model auta straci na wartości?
Wykres 5 W jaki sposób postępuje MŚP szukając firmowego auta?
Wykres 6 Liczba osób decyzyjnych w sprawie zakupu auta

Moduł 3. Finansowanie samochodów służbowych przez MŚP.
Top of Mind marek finansujących i ubezpieczających pojazdy firmowe
Wykres 7 Najbardziej prawdopodobny sposób finansowania kolejnego zakupu auta firmowego przez MŚP
Wykres 8 Czy firma obecnie posiada samochody w leasingu?
Wykres 9 Czy firma korzysta z kredytów przy kupnie auta?
Wykres 10 Czy banki mają ofertę dedykowaną MŚP na zakup aut firmowych?
Wykres 11 Leasingodawcy brani pod uwagę podczas zakupu auta do firmy
Wykres 12 Banki brane pod uwagę podczas zakupu auta do firmy na kredyt
Wykres 13 Towarzystwa ubezpieczeniowe brane pod uwagę podczas ubezpieczenia auta firmowego

Moduł 4. Praktyki użytkowania aut w firmach MŚP. Marki, zarządzanie, bezpieczeństwo, produkty wspierające
Wykres 14 Zainteresowanie i użytkowanie samochodów różnych marek w firmach MŚP
Wykres 15 Liczba osób obsługujących na co dzień flotę w firmie
Wykres 16 Czy znana jest usługa zlecenia zewnętrznej firmie obsługi aut na kilkuletni kontrakt zwana wynajmem?
Wykres 17 Czy wynajem długoterminowy jest dla MŚP?
Wykres 18 Korzystanie z programów informatycznych do zarządzania flotą
Wykres 19 Powody braku oprogramowania w firmie
Wykres 20 Szkolenie pracowników-kierowców z bezpiecznej jazdy
Wykres 21 Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością karną w razie wypadku kierowcy
Wykres 22 Uzasadnienie braku szkoleń z bezpiecznej jazdy
Wykres 23 Regulowanie należności w razie otrzymania mandatu
Wykres 24 Kontrola stanu trzeźwości pracowników
Wykres 25 Sposoby na podniesienie bezpieczeństwa jazdy firmowych kierowców – opinie przedsiębiorców
Wykres 26 Posiadanie i korzystanie z kart paliwowych
Wykres 27 Poziom lojalności do kart jednego emitenta
Wykres 28 Reakcje MŚP na wzrost cen paliw

Moduł 5. Polityka wycofywania aut z użytkowania, likwidacje szkód, przechodzenie na hybrydy
Wykres 29 Metody wycofywania samochodów z eksploatacji
Wykres 30 Miejsca likwidacji szkód w autach pogwarancyjnych
Wykres 31 Stosowanie części oryginalnych i zamienników przy naprawie pogwarancyjnych samochodów
Wykres 32 Korzystanie z pośrednika ubezpieczeniowego
Wykres 33 Korzystanie z systemu telemetrycznego w MŚP
Wykres 34 Auta hybrydowe w MŚP
Wykres 35 Prawdopodobieństwo zakupu auta hybrydowego
Wykres 36 Co zachęca przedsiębiorców do kupna auta hybrydowego?
Wykres 37 Co zniechęca przedsiębiorców do kupna auta hybrydowego?

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd