Menu
A+ A A-

Raport sygnalny "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2015 roku" (4 FREE)

Pobierz raport "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2015 roku" [09.16].

  • Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła w 2015 roku 50.888 firm. Osiągnęły one przychody z całej działalności w kwocie 3 018 mld PLN.
  • Wśród tych firm 34,2 proc. (17.390) to przedsiębiorstwa, które eksportują swoje towary i usługi. To nieznaczny wzrost w porównaniu do 2014 roku, kiedy udział eksporterów w ogólnej liczbie firm zatrudniających co najmniej 10 osób wyniósł 33,9 proc.
  • W strukturze badanych przedsiębiorstw dominują podmioty małe, zatrudniające 10-49 osób. Jest ich 66,2 proc. (33.687). Firmy średnie stanowią 27,4 proc. (13.943) ogółu, natomiast przedsiębiorstw dużych, w których pracuje co najmniej 250 osób, jest w tej grupie 6,4 proc. (3.256).
  • W wszystkich tych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 5.07 mln osób. Z tej liczby, ponad połowa pracowników (54,7 proc.) zatrudnionych jest w podmiotach dużych, 26,9 proc. w firmach średnich, natomiast w małych przedsiębiorstwach - 15,7 proc.
Our website is protected by DMC Firewall!