Menu
A+ A A-

Raport sygnalny "Działalność eksportowa w MŚP" (4 FREE)

Pobierz raport "Działalność eksportowa w MŚP" [08.18]

  • W strukturze przedsiębiorstw w Polsce dominują podmioty tzw. sektora MŚP. Według danych PARP, w 2016 roku było ich ogółem 1,91 mln. Mikro podmioty, tj. zatrudniający do 9 pracowników stanowiły 96 proc. (1,84 mln) wszystkich przedsiębiorstw MŚP. Firmy małe, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników – 3 proc. (56,7 tys.), a firmy średnie 50-249 pracowników - 0,8 proc. (15,6 tys.).
  • Zwiększa się udział podmiotów sprzedających towary i usługi za granicę w sektorze MŚP. Według raportu realizowanego na zlecenie firmy UPS, w 2014 roku sprzedażą poza kraj zajmowało się 9 proc. firm MŚP, w 2015 – już 14 proc., a od 2016 ich udział wzrósł do 23 proc.
  • Prowadzenie eksportu koresponduje z poziomem dynamiki dochodów i nastrojami firm. Według danych z raportu opracowanego w 2016 roku dla spółki Fedex, przedsiębiorcy MŚP zajmujący się eksportem, bardziej optymistycznie szacowali wzrosty swoich dochodów na kolejny rok (60 proc.), niż niezajmujący się sprzedażą poza granice kraju (48 proc.). W praktyce też spośród firm MŚP, wykazujących coroczny przyrost dochodów, aż 52 proc. stanowili eksporterzy. Wśród deklarujących przychód na stałym lub zmniejszającym się poziomie, udział eksporterów wynosił już mniej, bo 28 proc.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd