Tel. 71 335 77 82
kontakt@keralla.pl
Menu
A+ A A-

Ewaluacje

OFERTA BADAŃ EWALUACYJNYCH - BADAŃ DO PROJEKTÓW UNIJNYCH - ANALIZY POPYTU/POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU - BADANIA DO STUDIÓW WYKONALNOŚCI W CZĘŚCI OKREŚLAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIE I WSKAŹNIKI REZULTATU

Realizujemy badania ewaluacyjne, czyli oceny projektów dofinansowywanych ze środków UE, o które występują gminy, urzędy, instytucje kulturalne etc. Prowadzimy badania na każdym etapie projektu w ramach każdego Programu Operacyjnego. Zarówno na poziomie prac związanych z przygotowywaniem wniosku o dotację, jak i w trakcie realizacji projektu oraz po ukończeniu realizacji - tzw. analiza efektywności wykonania projektu.


Oferujemy:

 • Ewaluację formatywną (ex - ante), czyli przed realizacją projektu, której zadaniem jest m.in. ocena przewidywanego wpływu projektu, określenie popytu na produkty/usługi utworzone po projekcie, ocena skutków i oddziaływania projektu oraz rzetelne wyznaczanie i wyliczenie wskaźników rezultatu – co jest kluczowe dla prawidłowej realizacji każdego dofinansowywanego z UE projektu.
 • Ewaluację bieżącą (on going), przeprowadzaną w trakcie wdrażania projektu
 • Ewaluację końcową (ex-post), prowadzoną po zakończeniu projektu

W jakim celu zleca się przeprowadzenie badań ewaluacyjnych?

 • Badania ewaluacyjne są jednym z kluczowych narzędzi służących ocenie trafności wydatkowanych środków finansowych z różnych programów pomocowych UE.
 • Dzięki ewaluacji można określić na ile programy lub projekty są efektywne, skuteczne, użyteczne czy trwałe.
 • Beneficjenci starający się o dofinansowanie projektów zlecają badanie m.in., aby: uzyskać ocenę trafności projektu przygotowaną przez niezależną, zewnętrzną agencję badawczą. Określić, na ile projekt finansowany z dotacji UE spełnia walory: efektywności, trwałości i użyteczności oraz czy założone wskaźniki są realne do osiągnięcia

Ofertę kierujemy do:

 • firm i przedsiębiorstw
 • urzędów wojewódzkich, marszałkowskich
 • władz lokalnych, samorządowych, gminnych
 • instytucji rynku pracy
 • organizacji przedsiębiorców
 • organizacji pozarządowych
 • szkół i uczelni
 • jednostek naukowych
 • instytucji otoczenia biznesu
 • innych podmiotów i organizacji, fundacji
 • instytucji kulturalnych

Oferujemy współpracę firmom pracującym nad studium wykonalności w tych punktach opracowywanej dokumentacji, w których należy wykonać analizy rynku, badania popytu, gdzie wylicza się stopień oddziaływania projektu, bada konkurencję lub inne ważne i oceniane w projekcie czynniki. Wystarczy określić, jakich informacji Państwo potrzebujecie, my przygotujemy - bez zobowiązań - konkretne propozycje.

 

Zadzwoń, napisz, zapytaj - zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.



 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!